27 juni 2096

27 jun 2006, 12:29

Doe mij een lol en kijk mee in mijn glazen bol…

Van onze verslaggever.

De Neder-Vlaamse overheid constateert een beangstigende toename van de 20e eeuwse ziekte obesitas, ook wel bekend als vetzucht.
Vele jaren is deze aandoening bestreden, in de voorgaande eeuw mede door gebruik van verschillende pillen en zalfjes die weinig effect hadden. Sinds de wetswijziging van 2046 waarin de overgewichtsbelasting ingevoerd werd was het percentage mensen dat hieraan leed drastisch gedaald.
Waar komt dan de plotselinge toename van mensen met overgewicht vandaan?

Professor in de 20e eeuwse mechanica Al-Halidy-Jansen-Sanchez meent dat het te maken heeft met de nieuwe TomTom-porters waar mensen gebruik van maken. ‘Sinds men enkel de locatie hoeft te vermelden, op een knop drukt, desintegreert en enkele kilometers verderop weer materialiseert is de complete noodzaak tot beweging opgeheven.’

Ook winkelier Bertholomeus Ching-Fon-Hoi meldt dat de verkoopcijfers van zijn hydropeds de laatste jaren gedaald zijn. ‘De hydroped was enkele jaren terug het nieuwe fietsen. Wel beweging maar niet de irritatie van de telkens leeglopende banden zoals honderd jaar geleden wel het geval was. Maar nu weegt zelfs luchttransport niet op tegen de voordelen van de teleporters.’

De teleporter werd voorheen enkel door militairen gebruikt om door de invoering van gecodeerde coördinaten strategische doelwitten te benaderen en uit te schakelen, maar sinds de levering van de ‘Gate‘ bij Windows Q-tip 55 is dit apparaat ook voor het gewone publiek beschikbaar geworden.
De TomTom is ooit begonnen als een navigatiesysteem voor de auto, het vervoersmiddel dat in 2050 massaal werd vervangen door de airo. Nadat de ontwikkelaars hiervan zich op teleporten richtten en zorgden dat de locatie mondeling ingevoerd kon worden vertoonden mensen minder angst hier gebruik van te maken.

Zoals directeur Rob Roes (kleinzoon van Tom Roes) lachend vertelt: ‘De laatste 5 jaar hebben we geen verdwaalde omas met hun boodschappen meer uit Siberië terug hoeven loodsen omdat ze hun coördinaten verkeerd invoerden bij de Albert Heijn.’

Directeur Roes vermeldt dat ze nu TomTom-porters op de markt zullen brengen met voorgeprogrammeerde locaties zoals lokale sportscholen. Men kan dan een geheugensteuntje instellen om hier op vaste tijdstippen heen gestraald te worden.

De overheid overweegt de ingevroren icoon Johan Cruijff wederom tot leven te wekken om zo de jeugd te inspireren meer sport te beoefenen in plaats van de hele dag voor de plasmaprojectors te hangen. Cruijff’s nakomelingen moeten hier nog toestemming voor verlenen en zijn hoofd ter beschikking stellen.

Lees verder op pagina 3: Johan Cruyff Foundation maakt bezwaar tegen ontdooien toeristische trekpleister.