Paarse krokodil

Gaarne bied ik bij de lezer mijn verontschuldigingen voor mijn langdurige afwezigheid aan, ik was tijdelijk opgeslokt in de grote mensen wereld waar culturele verplichtingen het onderspit delven.

Een vriendin van me vond bovendien dat ik "niet zulke ingewikkelde maar meer van die grappige verhalen moest schrijven". Nu vind ik het de afgelopen tijd nogal een opgave om de humor van de Nederlandse samenleving in te zien. Maar vooruit, hieronder in ieder geval een paar richtlijnen om als goed burger de maatschappij te betreden.

Werkgever registreert de door de werknemers gewerkte uren zodanig dat toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet kan worden uitgeoefend.

Ronddolend op Hoog-Catherijne in Utrecht besloot ik mijn tijd te steken in de aanschaf van een Voordeelurenkaart. Omdat de foldertjes niet op voorraad waren liep ik langs de bejaarden en toeristen rij naar een gesloten loket en vroeg de brave man aan de balie of hij mij een folder kon aanreiken. "Ik ben gesloten." was het duidelijke antwoord. "Ja, maar de folders in het rek zijn op, en ze liggen bij u op uw bureau." Mijnheer zei niets, stond op, passeerde de bak met folders die net buiten mijn handbereik lagen, haalde een kopje koffie en ging weer zitten. "Gaat u mij nu serieus in een rij van 30 mensen laten staan omdat u mij geen foldertje aan wil geven?"

"Ik had u al geantwoord dat ik gesloten ben."

Aanvragen dienen in drievoud ingediend te worden.

Ik probeer mijzelf al twee jaar aan te melden bij het GGZ voor ADHD.

Nu bellen ze me telkens op als ik op vakantie ben en dan bel ik nooit terug, maar dat hoort bij de aandoening.

Onlangs vermande ik mijzelf en nam contact op.

"U dient uw huisarts opnieuw de aanmelding te laten toezenden."

“De aanmelding die nu in uw scherm staat?” “Juist.”

“Maar kunt u niet nogmaals dat formulier uitprinten en uzelf wijsmaken dat u deze net in de post ontvangen hebt?"

Natuurlijk kon dat niet, dus belde ik met de huisarts.

Ik kreeg de assistente van Dokter van der Ploeg aan de lijn.

Ze kon de aanvraag nogmaals verzenden mits ik het adres van de GGZ wist. Zoals een vriendin van me zo verfijnd verwoordde: ik heb ADHD, geen Asperger! Jammer, het is een dolle party trick om de contactgegevens van alle hulpverlenende instanties in Amsterdam uit je hoofd op te kunnen ratelen.

Wanneer voldoet uw rookbeleid aan de eisen van de Tabakswet?

Sinds het nieuwe rookbeleid ben ik chronisch verkouden. Enkele weken terug werd ik door een chagrijnige barvrouw gedwongen om daadwerkelijk anderhalf meter van de kroeg vandaan te roken ‘omdat het een wettelijke verplichting is.’ Het afdakje waar ik onder stond was slechts één meter breed en het regende.

Strafbaar is hij die ‘zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt’.

Mijn collega drinkt op het stationsplein in Rotterdam een biertje met haar vrienden terwijl ze op de tram wachten. Een ‘vriendelijke passant’ waarschuwt hen dat het daar niet toegestaan is in het openbaar alcohol te nuttigen. Het biertje verdwijnt dus in haar binnenzak en wordt niet meer tevoorschijn gehaald. Tot er een agent op de proppen verschijnt en haar zomaar toevallig vraagt of zij een open blikje bier bij zich heeft. Ze antwoordt ja en krijgt prompt een bekeuring.

Nu wil ik dit soort mensen niet meteen voor NSB-er uitschelden, maar ze hebben in de oorlog wellicht een stuk minder honger dan wij.

Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval……

maar mocht u uzelf in bovenstaande verhalen herkennen… het is nooit te laat om te veranderen!

Be First to Comment

Leave a Reply